Hydroizolácia plochých striech

V posledných rokoch sa ploché strechy dostali do povedomia predovšetkým v súvislosti s pasívnymi a nízkoenergetickými domami. Majú nízky spád a ako pochôdzne strechy dobre doplnia obytné priestory domu. Plochá strecha je taká, ktorá nemá sklon väčší ako 10 stupňov. Minimálny sklon plochy strechy sa odporúča aspoň 2 %, úžľabia 1 %. Základným a najpoužívanejším typom plochej strechy je strecha s bežným poradím vrstiev:

  • NOSNÁ KONŠTRUKCIA SO SPÁDOVOU VRSTVOU
  • PENETRAČNÝ NÁTER A PAROZÁBRANA
  • TEPELNÁ IZOLÁCIA
  • POVLAKOVÁ FÓLIA
  • OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
  • OCHRANNÁ ŠTRKOVÁ VRSTVA

Skladby je potrebné navrhnúť projektantom s ohľadom na parametre vnútorného prostredia s tepelno-technickým prepočtom.

Hydroizolačný systém FATRAFOL na báze fólií z TPO a mPVC je určený pre vytvorenie povlakovej hydroizolácie striech.. Uplatnenie nachádza na všetkých typoch objektov od rodinného domu až po rozsiahle bytové, polyfunkčné a priemyselné objekty. Využíva sa na novostavbách aj pri rekonštrukciách budov. Je vhodný pre široké spektrum konštrukčných variant striech, čiže striech plochých, šikmých, jednoplášťových, dvojplášťových, pre strechy mechanicky kotvené, lepené, alebo priťažené a terasy. Kvalita hydroizolačných fólií Fatrafol už bola na Slovensku preverená praxou počas dlhoročnej histórie ich aplikácie. Našou prioritou je kvalitné zhotovenie strechy s dlhou životnosťou a spokojnosť zákazníka.

Realizujeme komplet strechu na kľúč. Zákazníkovi zabezpečíme hydroizoláciu strešného plášťa vrátane parozábrany na betónovej doske alebo drevenom strope cez montáž tepelnej izolácie, oplechovanie atík, odkvapového systému a rôznych klampiarskych detailov. Neváhajte a kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky ZADARMO!

Kontaktujte nás